Categorie: Blockchain

Wat is de blockchain?

[us_single_image image=”169″ size=”full”]

Wat is de blockchain?

Je hebt nu inmiddels de eerste stappen gezet. Je weet wat Bitcoin is, hoe deze is ontstaan en wat je ermee kunt doen. Het volgende wat je tegenkomt op jouw pad is de blockchain. Ik ga je hier meer over vertellen op een manier die begrijpbaar is voor iedereen.

Wat is de Blockchain? De blockchain is de datastructuur achter het Bitcoin netwerk. Je kunt de blockchain zien als een grootboek dat alle transacties van de Bitcoin bijhoudt. Het is de technologie die Bitcoin mogelijk maakt.

De blockchain is anders dan de databases die je al kent. Deze databases zijn namelijk centraal en gesloten. Een voorbeeld hiervan zijn banken, wij zien als particulier namelijk weinig tot niets van deze databases. De blockchain is decentraal en open. Dit betekent dat er niet een persoon, instantie of bedrijf eigenaar is. Niemand is namelijk exclusief eigenaar van de blockchain.

Maar wie is dan wel de eigenaar van de blockchain? De blockchain is een peer-to-peer netwerk. Een netwerk waar alle deelnemers samen het eigendom gelijk verdelen en waar niemand alleen de macht over heeft. Het is een open netwerk waaraan iedereen die in het bezit is van een computer met een netwerkverbinding kan deelnemen, net zoals bijvoorbeeld het internet.

Open en decentraal netwerk

Een groot voordeel van een open netwerk is, dat net als het internet, het niet kan worden gekraakt door hackers. Data wordt namelijk niet meer centraal opgeslagen, maar decentraal, oftewel door een enorme hoeveelheid personen die gebruik maken van het netwerk en een kopie van het grootboek bewaren op de computer. Een hacker kan op deze manier niet meer een enkele centrale database aanvallen. Een hacker zou nu alle gebruikers tegelijkertijd moeten gaan hacken, iets wat sinds het ontstaan van de blockchain niemand is gelukt.

Je kunt de blockchain vergelijken met een grootboek. In dit grootboek worden alle transacties vanaf de eerste transactie tot aan de meest recente transactie opgeslagen. Al deze transacties zijn, eenmaal op de blockchain vastgelegd, niet meer aan te passen. Iedereen heeft dus hetzelfde grootboek en kan daarin alle transacties terug zien.

Transacties worden in blokken toegevoegd aan de blockchain. Elk blok bevat een aantal transacties. Zodra dit blok is toegevoegd aan de blockchain zijn de transacties niet meer te wijzigen en door iedereen terug te zien op de blockchain. Om een blok met transacties toe te voegen dient er eerst een cryptografische som opgelost te worden, een som waarvoor je veel rekenkracht nodig hebt.

Deze cryptografische som is door een persoon niet op te lossen, maar wel door een netwerk van computers. Deze netwerken van computers worden ook wel miners genoemd. De miners proberen middels netwerken van computers de cryptografische som op te lossen. Wanneer deze is opgelost, wordt het blok toegevoegd aan de blockchain en krijgt de miner een beloning van een aantal Bitcoin.

Vertrouwen

Eén van de belangrijkste kenmerken van de blockchain is dat je er volledig op kunt vertrouwen. Zodra transacties op de blockchain zijn vastgelegd zijn deze niet meer te wijzigen. Het hacken van de blockchain is vrijwel onmogelijk. Op dit moment zijn er nog partijen zoals banken en notarissen die deze betrouwbaarheid als een dienst aanbieden. Door middel van de blockchain heb je geen externe partij meer nodig die deze betrouwbaarheid verstrekt. Dit betekent dat je in de toekomst via deze software je huis zou kunnen verkopen zonder gebruik te maken van een vertrouwenspersoon, zoals de notaris.

Je bent alweer een stuk verder op weg, om een nog beter beeld te krijgen van de blockchain adviseer ik je om de volgende video te bekijken:

[us_separator type=”invisible”]

Nu je meer weet over de Blockchain, de onderliggende technologie van Bitcoin. Is het tijd voor de volgende stap, namelijk ‘Hoe koop ik een Bitcoin‘?

Tags: ,

Bitcoin transacties

[us_single_image image=”164″ size=”full”]

Bitcoin transacties

Je weet nu hoe je een Bitcoin kunt kopen. Het wordt nu tijd dat je gaat leren hoe je transacties kunt doen met Bitcoin.

Net als bij een bank werk je bij Bitcoin met een rekeningnummer, ook wel een Bitcoin adres genoemd. Een Bitcoin adres ziet er echter wel iets anders uit dan een rekeningnummer bij een bank. Een voorbeeld van een Bitcoin adres is: 1FE3nYK58V34dY6jwarFRAZZTbNtDzUq1n. Zoals eerder beschreven kun je middels de blockchain alle transacties die ooit zijn gedaan met Bitcoin terug zien. Ga maar eens naar blockchain.info. Je ziet rechtsonder ‘Search’ staan. Vul het bovenstaande Bitcoin adres in en klik op ‘Search’. Je ziet nu alle transacties die ooit zijn gedaan met dit Bitcoin adres.

Wanneer jij je eerste Bitcoin aanschaft krijg jij ook je eigen unieke Bitcoin adres. Stel je voor dat jij vervolgens deze Bitcoin wilt versturen naar een ander Bitcoin adres, bijvoorbeeld die van een vriend. Wat je dan nodig hebt is het unieke Bitcoin adres van deze vriend.

Bij een transactie zijn er drie velden die ingevuld en gecheckt moeten worden. Het adres waar je de Bitcoin heen wilt sturen, het aantal Bitcoin wat je wilt versturen en de fee die wordt betaald. Wanneer je de transactie verstuurt, wordt deze opgenomen in een blok. Blokken van een Bitcoin worden om de 10 minuten toegevoegd aan de blockchain. Deze tijd heeft het dus ook minimaal nodig om van jouw adres naar een vriend zijn adres te komen. Je kunt alle transacties altijd volgen via de blockchain.

Tx hash

Elke transactie heeft een unieke code, ook wel een tx hash genoemd. Een tx hash ziet er als volgt uit: 7388f0b6eddee636b468081dd50aa94e05fa10da1d5e511fe61cd09f1f7b7951. Wanneer je jouw tx hash invult bij search via blockchain.info, kun je de status van je transactie bekijken. Wanneer het blok is toegevoegd aan de blockchain bezit je vriend de Bitcoin en kan deze vervolgens weer uitgeven. In de praktijk duurt het soms wel iets langer dan 10 minuten voordat je transactie door je vriend is ontvangen en bij jou definitief is afgeschreven.

Video Bitmymoney

In deze video laat Bitmymoney stap voor stap zien hoe jij een Bitcoin verstuurt naar een Bitcoin adres. Ik adviseer je om deze eerst een rustig te bekijken voordat jij je eerste Bitcoin transactie doet.

[us_separator type=”invisible”]
[us_separator type=”invisible”]

Wanneer je Bitcoin wilt ontvangen van iemand anders dan geef je, je unieke Bitcoin adres aan deze persoon. Deze persoon zal vervolgens Bitcoin naar dit adres kunnen toesturen. Zodra de transactie bevestigd is op de blockchain staan de Bitcoin op jouw adres.

Cryptocurrency veilig bewaren

Nu je weet hoe je een Bitcoin transactie doet is het tijd voor de volgende stap, Cryptocurrency veilig bewaren.

Tags: ,